Privatumo politika

UAB „Fortūna Travel“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 125315777, registruotos buveinės adresas: Liepkalnio g. 2, LT-02103 Vilnius. Bendrovė veikia skaidriai, sąžiningai ir atsakingai. Bendrovės  informacija yra vieša bei prieinama visiems duomenų subjektams, adresu www.ft.lt

Ši privatumo politika ir asmens duomenų apsauga taikoma Klientų asmens duomenims, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

1. www.ft.lt internetinės svetainės (toliau – Svetainė) privatumo politika.

Ši privatumo politika taikoma šiai internetinei svetainei. Jei Klientas įeina ir naudoja šią internetinę svetainę, tai reikš, kad jis sutinka su šiuo privatumo patvirtinimu. Naudodami šią internetinę svetainę, aiškiai sutinkate ir vienareikšmiškai patvirtinate, kad registruojantis šioje svetainėje, įą naudojant pateikta arba su privatumo politika susijusi asmeninė informacija gali būti perduodama į internetinę svetainę palaikančius serverius.

Bet kokios HTML žymės (angl. iframes) ar nukreipimai (angl. redirects) naudoja ir joms yra taikoma ši privatumo politika, nebent yra nurodyta kitaip.

Trečiųjų šalių paslaugoms ir socialinių tinklų kanalams, kuriuose mes turime paskyras (pavyzdžiui, Facebook, LinkedIN, Instagram), yra taikomos jų atitinkamos privatumo politikos.

Bendrovė gerbdama savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją apdoroja jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintų jų pasitikėjimą.

Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

2. Asmeninė informacija ir jos saugumo užtikrinimas

UAB ,,Fortūna Travel“ renka tik tuos Klientų asmens duomenis, kurie yra reikalingi tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus teikiant paslaugas, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Bendrovės interneto svetainėje, puslapiuose ir pan., atsakant į klausimus bei įvykdyti užklausas, Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienų pranešimams siųsti ir kt.) naudojami asmens duomenys tik esant Kliento išankstiniam sutikimui.

Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami Klientų asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Klientų asmeninius duomenis Bendrovė gali saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai Klientas tampa ne Bendrovės klientu, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su Klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Kliento asmeninius duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Kliento atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Bendrovė saugo Kliento asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Kliento asmeninė informacija be išankstinio sutikimo nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai.

3. Kliento teisės

Klientas turi teisę kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose). Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrovę teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ft.lt

4. Privatumo politikos atnaujinimas

Bendrovė pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešus keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką arba keisti, modifikuoti ar uždrausti prieigą prie Svetainės ar jos turinio. Bendrovės tinklalapio lankytojams taisyklės yra visada prieinamos tinklalapyje. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Bendrovės teikiamų Paslaugų dalis.

Laukiate gerų pasiūlymų?

Prenumeruokite naujienlaiškį ir sužinokite apie naujas kelionių kryptis pirmieji!

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!